Haunted Mansion is vermakelijke kinderhorror (2024)

Er lijkt een soort vloek te heersen over de Haunted Mansion films. De film uit 2003 was een grote flop, en de Muppet-versie uit 2021 was ook teleurstellend. Disney zal gedacht hebben dat drie keer scheepsrecht is, want ook dit jaar doen zij een poging om het verhaal achter de o zo geliefde attractie over te brengen op het doek. Juist omdat de verwachtingen laag waren weet de film je als kijker dit keer wel te verrassen.

Haunted Mansion is vermakelijke kinderhorror (1)

Waar gaat Haunted Mansion over?

Alleenstaande moeder Gabbie en haar zoontje Travis verhuizen naar een herenhuis in New Orleans om een nieuwe start te maken. Bij aankomst blijkt meteen dat het spookt in het oude huis. Uit wanhoop schakelt zij de hulp in van Ben, een wetenschappen die recent weduwnaar is.Wanneer Ben na zijn bezoek aan het herenhuis thuiskomt blijkt dat hij achtervolgt zal worden door de geesten totdat hij terugkeert. Met een amateuristisch samengesteld team van een priester, geschiedenisleraar en medium zetten ze alles op alles om de vloek op te heven.

Haunted Mansion is vermakelijke kinderhorror (2)Geschiedenis van de Haunted Mansion attractie

Bij Geekish zijn we fan van Disneyland en de andere Disney parken, dus de iconische Haunted Mansion attractie is bij ons zeker bekend. Bij het kijken van deze film raad ik je aan om via YouTube alvast een filmpje te kijken waarbij een bezoeker van het park je meeneemt door de attractie. De film is namelijk gevuld met leuke referenties naar de attractie. Alleen hierdoor krijgt de film al pluspunten. Personages waaraan je voorbij rijdt maken een cameo en zelfs het behangetje komt overeen met die je voorbij loopt in de wachtrij.

In Disney’s Behind the Attraction krijg je als kijker een erg gedetailleerde samenvatting over de geschiedenis van Haunted Mansion en hoe het verhaal tot stand gekomen is. Iets wat telkens terugkomt in deze aflevering, is dat het voor de makers erg belangrijk was om een goed contrast te vinden tussen spanning en humor. Dit wordt ook doorgevoerd in de film.

Haunted Mansion is vermakelijke kinderhorror (3)Horror voor het hele gezin

De meeste horrorfilms zijn 16+ en zelfs dan voor velen nog te eng en spannend. Haunted Mansion kan wel spannende stukjes hebben voor de iets jongere kijker, maar echt bloederig of misselijkmakend wordt het niet.De schrikmomenten zijn redelijk voorspelbaar, maar als we heel eerlijk zijn, bij welke horrorfilm is dit niet het geval? Het verhaal is goed uitgewerkt en er is duidelijk over nagedacht welke elementen uit de attractie terug moeten komen in de film. Er is niet klakkeloos een verhaal op tafel gelegd, de details kloppen.

Wat ook goed past is de vormgeving waarvoor gekozen is. New Orleans is een goede plek voor een spookhuis, daar velen er toch al van overtuigd zijn dat er geesten ronddwalen in de stad. Maar ook het kleurenpalet en de aankleding van de personages is doordacht. Het is een spookhuis, dus de meeste scenes zijn in donkere ruimtes en spelen zich tijdens de nacht af, waardoor een film al snel te donker en saai om naar te kijken wordt. Doordat er gekozen is om minimaal elke 15 minuten een felle kleur voorbij te laten komen, blijf je geïnteresseerd naar het scherm kijken.

Haunted Mansion is vermakelijke kinderhorror (4)

Een leuke en sterke cast

Bij een Disney film horen kinderen, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Er komen altijd wel een paar kinderen voorbij, en regelmatig mag een kind een hoofdrol op zich nemen. En zo ook in Haunted Mansion. Chase Dillon was de verrassing van de film en zette voor zijn leeftijd, 13 jaar, een sterke vertolking neer van Travis.

Tiffany Haddish mag ook meedoen in deze film en speelt een medium. In veel van haar rollen speelt ze hetzelfde soort personage, dus zag ik er persoonlijk tegenop om haar hierin te zien. Maar, ook Tiffany weet te verrassen. Het zijn deze keer niet de vaak herhaalde gezichtsuitdrukkingen die voor humor zorgde, maar juist haar uitspraken.Ondanks dat de meeste acteurs in Haunted Mansion minimaal één comedy op hun naam hebben staan, kwamen niet alle grapjes goed aan. De nodige humor zit er in, maar het is geen lachen, gieren en brullen tijdens het kijken. De grapjes zijn eerder een leuke toevoeging om de film luchtig te houden.

Conclusie

Het is Disney gelukt. Na twee teleurstellingen hebben we eindelijk een gelukte verfilming van de Haunted Mansion attractie. De allerbeste film die ooit gemaakt is binnen de live action reeks is het zeker niet. Maar samen met films zoals Hocus Pocus is het er zeker eentje die je rond Halloween toe kan voegen aan je filmavondje om in de juiste stemming te komen.

Haunted Mansion

Goed

  • Leuke cast
  • Verwijzingen naar de attractie

Niet zo

  • Niet alle grapjes komen aan
Haunted Mansion is vermakelijke kinderhorror (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5875

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.